08/10/2017

Sanatın Doğuşu, İslamiyet Öncesi Sanat ve İslamiyet Sonrası Sanat Slaytı

ile admin

Sanatın doğuşu, İslamiyet öncesi ve sonrası sanatın gelişimi hakkında hazırladığımız slayt gösterisini sizlerle paylaşıyoruz. Slayt gösterisini aşağıdan indirip inceleyebilirsiniz.

SANATIN DOĞUŞU

Sanat yüzyıllar öncesinde mağara duvarlarına taşlarla yontulan çizimlerden oluşmuştur. İlk sanat eseri asırlar öncesinde atalarımızın mağarada yaşamlarını sürdürürken duvarlara çizdikleri çiziklerden ortaya çıkmıştır.

İSLAMİYET ÖNCESİ SANAT

Eski Türk topluluklarında sanat eserleri genellikle taşınabilir malzeme üzerine işlenmiştir. Sanatta bu özelliğin ortaya çıkmasının temel sebebi Türklerin göçebe bir yaşam tarzını benimsemiş olmalarıdır.

Gündelik eşyalar, kılıç kabzaları, kemer tokaları ve çadırlar hayvan figürleriyle ve kıymetli taşlarla süslenmiştir. Türk sanatındaki bu tür süslemeye hayvan üslubu denilmiştir.

Hayvan üslubunun Türk sanatında yaygın olarak kullanılması yaşam tarzının bir toplumun kültürü üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir.

İSLAMİYET SONRASI SANAT

İslamiyet’in ortaya çıkmasından sonra oluşan sanata İslam sanatı denmektedir. Bu sanat tarzı, 7. yüzyıl sonrasında ortaya çıkmıştır. İslam’ın sanata en büyük etkisi, mimaride kendini göstermiştir. Bunun yanında İslam etkisini kaligrafi, resim, cam, çömlek ve halı gibi tekstil ürünlerinde gözlemleyebiliriz.

İslam sanatı, dinle sınırla olmamakla birlikte ağırlık İslam temasını işler. Bunun yanında İslam dinini kabul eden farklı ülkelerin farklı kültürleri de İslam sanatına katkıda bulunmuşlardır.

TIKLA SLAYT İNDİR