Genelde.com içerik Kategorisindeki Yazılar

  • Facebook Markalı İçerik Nedir ?

    Markalı içerik, bir değişim değeri karşılığında iş ortaklarını öne çıkaran veya iş ortaklarından etkilenen içerik oluşturucuları veya yayıncılara ait içerikler olarak tanımlanır. İçerik oluşturucular; ünlüler veya tanınmış kişilerden oluşur. Yayıncılar; medya şirketleri ve varlıklarından oluşur. İş ortakları; markalar, reklamverenler, pazarlamacılar veya sponsorlardan oluşur.   MARKALI İÇERİK GÖNDERİLERİ NASIL GÖRÜNÜR ? Bir markalı içerik gönderisi, iş ortağıyla “birlikte” içerik oluşturucu/yayıncı […]